Της Μόνα Λίζα Παρασκευοπούλου
external image CSR0jxr1a_RsXxYs1YDj2GBRSXf_8sPb6MOoZ4Et44kFDdM3ymy7YgIc6WOFX-V-F4Z66_Ziz4ZdKOOzVXx6Oimc7Sx8qiwZ1cYA8jBCqIPmnlerjBs

Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας,δηλαδή η προσθήκη ουσιών στην ατμόσφαιρα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται κυρίως από τη βιομηχανία,τις μεταφορές(π. χ. αυτοκίνητα) και τα νοικοκυριά βιομηχανία ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,της μεταφορές για το 35%,ενώ τα νοικοκυριά για το 15% σε μια τυπική πόλη.

Σύμφωνα με κάποιες έρευνες πριν από 50 χρόνια,η ατμοσφαιρική ρύπανση,δηλαδή η περιεκτικότητα των πάγων σε αέρια ήταν σε χειρότερα επίπεδα.


Η Συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Υπερθέρμανση της γης
 • Αναπνευστικά προβλήματα
 • Η τρύπα του όζοντος ως συνέπεια των χλωροφθορανθράκων
 • Φωτοχημικό νέφος
 • Όξινη βροχή
 • Φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • Καρκίνου του πνεύμονα


Πολιτική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αντιμετωπίζεται με διάφορες πολιτικές αποφάσεις όπως,
 • Το πρωτόκολλο του Κιότο που περιλαμβάνει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών,την κοινή εφαρμογή και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης.

 • Ο καταλύτης που είναι μια χημική ουσία που αλλάζει τη ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης χωρίς να μεταβάλλεται η ίδια.

 • Οι μηχανές εσωτερικής καύσης με ατμό ή κινητήρα stirling όπου η ενέργεια μεταφέρεται από ένα υγρό το οποίο θερμαίνεται σε ένα λέβητα από ορυκτά καύσιμα η καύση ξύλου,πυρηνική ενέργεια,ηλιακή κ.λ.π.


Πηγές
 • wikipedia
 • google